16 000 mp Pallady Oxigenului ( Drumul între tarlale) P
16 000 mp Pallady Oxigenului ( Drumul între tarlale) P

16 000 mp Pallady Oxigenului ( Drumul între tarlale) P