Protectia muncii & PSI, servicii externe de calitate .
Protectia muncii & PSI, servicii externe de calitate .

Protectia muncii & PSI, servicii externe de calitate .

Anunt actualizat: 2024-03-30T13:20:40+03:00

Descriere anunt

Oferim servicii calitative in domeniile :

- Securitate si sanatate in munca conf.L 319/2006 si HG 1425/2006;

- Situatii de urgenta (PSI) conf.L307/2006 si OMAI 163/2007.