Curs autorizare Inspector Statie ITP
Curs autorizare Inspector Statie ITP

Curs autorizare Inspector Statie ITP

Anunt actualizat: 2023-05-15T10:11:12+03:00

Descriere anunt

ATENȚIE: Au început înscrierile pentru o noua grupă la cursul postliceal TEHNICIAN PRESTAȚII VEHICULE la Cluj.

Absolvenții acestui curs se pot autoriza ca INSPECTORI STAȚIE ITP*

(*cu indeplinirea conditiilor de vechime si permis de conducere conform cerintelor RAR)

Cerinţele privind atestarea ca inspector ITP sunt prezentate în Anexa 7^1 din RNTR 1 și sunt următoarele:

a) cu privire la competenţa profesională, că acesta deţine cunoștințe şi capacitate de înțelegere certificate în următoarele domenii (discipline de studiu):

– mecanică / dinamică;

– dinamica vehiculelor rutiere;

– motoare cu ardere internă;

– construcţia vehiculelor rutiere;

– diagnosticarea vehiculelor rutiere;

– materiale și prelucrarea materialelor;

– electricitate / electrotehnică / electronică;

– componente electronice ale vehiculelor rutiere;

– aplicații IT.

b) cu privire la experienţa profesională documentată, că acesta a desfăşurat cel puțin 3 ani, cu normă întreagă sau cu normă parţială pe o perioadă echivalentă, în calitate de angajat, titular al unei persoane fizice autorizate, titular al unei întreprinderi individuale ori de membru al unei întreprinderi familiale, una dintre următoarele activităţi:

– activități de reparații auto în domeniul mecanic sau electromecanic, în cadrul unor ateliere autorizate potrivit legii pentru desfăşurarea cel puţin a activităţilor de reparaţii pentru motor, sistemul de rulare, sistemul de direcţie şi sistemul de frânare;

– omologări sau verificări tehnice pentru vehicule, în cadrul unor autorităţi de omologare ori servicii tehnice notificate;

– ITP (în calitate de personal tehnic auxiliar neatestat), în cadrul unor SITP autorizate potrivit legii.

c) cu privire la experienţa necesară manevrării unui vehicul în cursul efectuării ITP, că posedă permis de conducere corespunzător clasei de ITP pentru care solicită atestarea, cu respectarea următoarelor cerinţe minimale:

a) pentru clasa I – permis de conducere categoriile A şi B1;

b) pentru clasa a II-a – permis de conducere categoria B;

c) pentru clasa a III-a – permis de conducere categoria C şi/sau D.

Atentie:

Programul de calificare este de nivel postliceal având o durata de 6 luni. In urma susținerii examenului de absolvire al programului de formare se obține Certificat de Calificare (nu Certificat de Absolvire) - fapt care asigura indeplinirea cerintei din RNTR1 privind competenta profesionala.

Conditia de acces pentru a participa la acest program de formare este absolvirea liceului cu / sau fara diploma de Bacalaureat.

In cadrul cursului se pune la dispozitie un generator de teste cu intrebari similare celor de la examenul de autorizare RAR.

Pentru a obtine informatii corecte si actualizate privind procedura de autorizare Inspector ITP, va recomandam sa accesati site-ul oficial RAROM (alte site-uri dau informatii trunchiate sau eronate).

Pentru informații suplimentare și înscrieri: 0722.22.60.22

Consultform LM

www.consultform.ro/mecanica